Today's Main Post

For More Videos Visit Our Channel

Showing posts from July, 2022Show all
सशस्त्र प्रहरीले प्राविधिक समुह (स्वास्थ्य) तर्फ पदपुर्तीका लागि ठुलो संख्यामा डाक्टर र स्टाफ नर्स माग
Published on YouTube: DMAT and Mero Share Account Renewal via E-Sewa || How to Renew DMAT and Mero Share online?
Published on YouTube: Death is a Fiction Explanation and Exercises || Class 9, English Unit 4 || Life and Death
Published on YouTube: माध्यमिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठेको छ || सम्पादकीय || गोरखापत्र अनलाइन
Published on YouTube: राज्य द्रोहको मुद्धामा जेल समेत बसेका सिके राउत ओशो सन्यासी
Published on YouTube: SEE 2078 Examination Retotaling Notice and Application Format || पुनर्योग निवेदन फारम
Published on YouTube: एसईईमा कुन ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले के पढ्न पाउँछन् ?
Published on YouTube: What is a Subject Verb Agreement? Concord || Subject Verb Agreement || part #1
Published on YouTube: SEE Result 2079
 How to become well known at TikTok?
SEE Result 2079|| Check Your SEE 2079 Result: How to Check SEE 2079 Result?
Published on YouTube: Exercises of Taq Questions || Solutions of Tag Questions Part #2
Published on YouTube: Exercises of Taq Questions || Solutions of Tag Questions Part #1
Published on YouTube: Grade 12 Compulsory English || Unit 1 Grammar -Tag Question || Explained in Nepali (part 1)
Unit 2, Family || Compulsory English Grade 12 || Compulsory English || Writing Comprehensions || Essay on Family
Published on YouTube: Sick Leave Application || How to Write a Sick Leave Application?
Differences between HHD and SSD || Which is Better? || Should We Have HDD or SSD in our PC or Laptop?
Nepal Police Head Quarters Notice for Enlistment
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति सानोठिमी, भक्तपुर दरखास्त फाराम (खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा) || NEB Job Application Forms
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।
सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी आर्थिक प्र‚ताव खोल्न उप‚ि:थत हुने सूचना  || प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुर
Nepal Electricity Authority Notice of Bid Addendum
 लोक सेवा आयोग  आ.व. २०७९÷०८० को पदपूर्ति सम्बन्धी  वार्षिक कार्यतालिका – १ || आ.व. २०७९/०८० को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका
Published on YouTube: Appointment Letter || How to Write an Appointment Letter in English || Job Appointment Letter
Reasons behind a Good Sleep || Why We Need Proper Sleep?  || Connection of Health and Sound Sleep
Published on YouTube: 🔥💥SEE 2079 Result Publish Latest Update || Coming Soon!!! || How to Check to SEE 2078/79 Result
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड , परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२),  सानोठिमी,भक्तपुर  आन्तरिक (प्रयोगात्मक) परीक्षाको प्राप्ताब्क भर्ने नमूना फाराम तथा  निर्देशन
नेपाल न्याय सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन र लेखा समूह), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र संघीय संसद सेवाका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्माक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा
 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा
Grade 12 Grammar From Unit 1 to 20 || Grade 12 New Course Compulsory English Grammar